kinderpaktijk oké PMKT delft: logo
Kinderpraktijk Oké Jacqueline Besseling
Begeleiding
Welkom
Psychomotorische Kindertherapie
Begeleiding
Workshop / Presentatie
Artikelen en boeken
Contact

Begeleiding bij Kinderpraktijk Oké, is gericht op kinderen met een beperking die hen belemmert bij het zich zelfredzaam ontwikkelen. Binnen de psychomotorische begeleiding werk ik aan het bevorderen en behouden van zelfredzaamheid. Het verbeteren en behouden van praktisch handelen door herhaling en oefening om vaardigheden in te slijten. Daarbij rekening houdend met de samenhang tussen de verschillende ontwikkelingscomponenten, het lichamelijk aspect, de sensoriek, de motoriek, de persoonsontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling en de sociale omgang. Deze kun je niet los van elkaar zien.
Ik richt me bijvoorbeeld op gericht aanpakken, dat doen wat je moet doen, wat er verwacht wordt. Op ontspannen om spanning te reduceren en adequaat aanpakken mogelijk te maken. Ontspannen via bijvoorbeeld rustig ademhalen. De methode die ik verder volg is de 'Stop rust wat is mijn plan' methode die gelinkt is aan de Meinbach beertjes methode en de Remweg, stoppen denken doen, methode. Ik ga in op het ervaren en begrijpen van emoties, de gevoelens en de adequate reactie op deze gevoelens. Ik sluit aan bij het dagelijks leven van kinderen en maak gebruik van bij de kinderen bekende methode's en picto's. En natuurlijk is er nauw overleg met ouders en school of dagbesteding.

kinderpraktijk in delft, psychomotorische begeleiding, picto's bij de methode stop-rust-wat is mijn plan..

kinderpraktijk in delft, psychomotorische begeleiding, picto's bij de methode remweg.

Stop, Rust

kinderpraktijk in delft, psychomotorische begeleiding, picto's bij de methode stop-rust-wat is mijn plan.

Adem in en rustig uit.

Wat is mijn plan,
ik denk goed na zodat ik aanpakken kan.

kinderpraktijk oke in delft, psychomotorische begeleiding, picto's bij de methode remweg.

Kinderpraktijk Oké Jacqueline Besseling Sitemap